Der er grænser for,
hvor langt mit øje ser
med mit det dunkle lys.
Derfor tak for lyset,
du har tændt,
at livet kan fornys.

Der er grænser for,
hvor langt min hånd kan nå
med min den snævre magt.
Derfor tak for styrken,
du mig gir,
hver gang dit ord blir sagt.

Der er grænser for,
hvor langt min tanke når
i mit det spinkle spind.
Derfor tak for ånden,
du mig gir,
til liv for sjæl og sind.

Leif Damsgaard Jensen
1/7-1992
Melodiforslag:
egen melodi: grenser.eps
Skrevet på Danske Kirkedage i salmeværksted
ud fra stikordet: grænser.