En morgen ved Genesaret
to både lå med tomme net
og gloede til hinanden.
Mens Peter fjerned skidt og skarn
fra alle sine gamle garn,
kom Jesus ned på stranden.

I Peters båd han gik ombord
og talte derfra Herrens ord
til hele folkeskaren.
Om Himlens Gud fortalte han,
og skønt han ej var fiskermand,
han lød dog fuldbefaren.

Da folk var gået hver til sit,
og Peter, som var helt forslidt,
var gennem renseriet,
da lød et myndigt Jesus-ord
til Peter om at gå ombord
og genta’ fiskeriet.

Fornuften lasted tvivl ombord,
og snart stod Peter ved sit ror
som en fortvivlet stakkel.
Men Jesus gav endnu et bud,
at kaste frejdigt garnet ud
og vente et mirakel.

På Peters nye fiskedræt
blev fyldt til randen båd og net,
så underfuld var fangsten.
"Gå bort, jeg er en syndig mand
og kommet alt for langt fra land!"
lød Peters ord i angsten.

"Gem bort, du bange sjæl, din frygt,
og sejl med mig nu ganske trygt,
vær tillidsfuld som barnet."
Sådan lød Herrens enkle svar,
imens han gjorde Peter klar
til men’skefangst i garnet.

Det blev et dybt personligt chok
for Peter og hans fiskerflok
den dag i søens bølger.
At følge havets overmand,
som overgår enhver forstand,
- det må og skal få følger.

 6/4-1994
Luk. 5,1-11
Melodiforslag:
"Gak ud, min sjæl, betragt med flid"
(DDK 119)
Skrevet som en versificeret udgave af
teksten om Peters fiskedræt - i anledning af
Hurup Søndagsskoles 100 års jubilæum 8. april ‘94.