Evighedens åbne tid
er en himmel høj og vid,
den begriber ingen.
Himlens Gud, som al tid har,
favner os, som jorden bar,
ømt med fader-vingen.

Evighedens glade ord
klart fra himlens englekor
lyder uden ende.
Midt i dagens lyd og larm,
mens vi slider verden varm,
kan vi tonen kende.

Evighedens trygge favn
bærer os i Jesu navn
ind i englemængden.
Verdens tid er timetalt,
evigheden bryder alt,
den går dybt i længden.

27/5-1997
Luk. 10,25
Melodiforslag:
Kærligheds og sandheds ånd
Chr. Barnekow 1868
(DDK 263)