Herren, vor Gud, han kender os.
Hører hver tanke, vi tænker.
Han ved, hvad vi vil, og ved, hvad vi kan.
Frelsen hans hænder os skænker.

Herren, vor Gud, han kender os.
Følger vor daglige færden.
Hvor meget vi vil, hvor lidt vi end kan,
følger hans hånd os i verden.

Herren, vor Gud, han kender os.
Hvert lille hår på vort ho’de.
Hans hænder kan nå til dig og til mig
og til hver eneste klode.

Herren, vor Gud, han kender os.
Hvor vi begynder og ender.
Men mørke og død bli’r lys og bli’r liv
inde i Faderens hænder.

1993
Melodiforslag:
Egen melodi fra musicalen "Talitha kum!": herrenvg.eps