Jesus blev forrådt en nat,
livet kosted livet.
Judas tog, hvad Jesus gav:
livet os blev givet.

Ved hvert nadverbord i dag
skænker Han os glæde,
er i næstens liv og død
legemligt til stede.

I Getsemane dengang
blev Han dødens gidsel.
Fjerned derpå din og min
gråd og tænders gnidsel.

Golgata med hån og skam
sendte Ham i døden.
Påskedags opstandelse
tændte hjertegløden.

Prisen på et menneske,
- hvordan kan den findes?
Jøde, græker, du og jeg,
- hvordan kan vi vindes?

"Sølverpenge" er det svar,
Judas-sjælen giver.
"Alt betalt" er Jesu svar,
Frelser er og bliver.

Passionstiden foråret 1993.
Skrevet som original dansk tekst til anonym polsk melodi.
Den polske original har en ikke-oversat tekst af Ladyslaw z Gielniowa.
Har senere fået egen melodi: forraadt.eps