Vælg en salme:


Barnet i leg
Blandt mesterens frodige ranker
Den helligånd, som skaber
Der er grænser for
Derfor er der kors i vores flag
Det nærmeste
Du blev til dåben båret
Du er salig, hvis dit øje
Du, Herre, vor Gud
Du skal altid være fri
Du strør dit ord
Dåbssalme
En morgen ved Genesaret
Engang var Jesus sammen med
Evighedens åbne tid
Først blev Jesus lagt i graven
Gud gav fuglen lette vinger
Guds barn du altid er og blir
Guds gode hænder
Han vandrer ad veje i verden
Havenes bølger
Herren, vor Gud
Hver dag et år er gået
Hver himmelsk stjerne
I granernes stilhed
I sne og slud og frost og is
Igen går jeg en dør forbi
Jeg elsker min Herre
Jeg skjuler mig
Jesus blev forrådt en nat
Jonas! Hvor er du?
Julefred
Kom, lad os dele
Kom, lad os lege
Lad ordet gå
Lovens klippefaste bud
Midt i skyggens mørkeland
Nu hører vi dem atter
Når nattens mørke rejser sig
På en mark med sten og klipper
På et æsel ser vi Ham
Påske på vej
Sandhedens ånd
Solen maler med farvepragt
Så bær da frugt
Så lysende klar
To jævne kvinder
Vejen er stenbroens
Vi døbes på livstid
Vi glæder os for tiden
Vogt mine får


@ Om salmebogen
"Af hjertens lyst"

@ Tilbage til start

@ Webmaster