Når nattens mørke rejser sig,
når dagens lys må vige,
når kuldens arme knuger mig
og alle mine lige,
da brænder stadig varm og hed
den ild, hvis navn er kærlighed,
ud over verdens grænser.

Den ild med evig glæde-glød
er Jesu hjerte-varme,
velsigner os i liv og død
med korsets nåde-arme.
Til evig tid, ved dag og nat,
som glædens lys er Jesus sat
ud over verdens grænser.

Leif Damsgaard Jensen
29/6-1992 og 2/9-1994
Melodiforslag:
egen melodi: natmyrke.eps
eller f.eks.:
"Hvad kan os komme til for nød."
(DDK 175b)
Skrevet på Danske Kirkedage i salmeværksted
ud fra stikordene: Lys, glæde, Jesus, grænser.