Så bær da frugt på din færd i livet,
med blomst og bær og med kernen fuld.
I dåben fik du af nåde givet
det korsets tegn, som er mer end guld.
Helt uden glimmer og verdens-pragt
det trodser tidernes vold og magt,
i dig blev lagt.

Så bær da frugt, som er tegnet værdigt,
for Himmeriget er kommet nær.
Forsøg at vandre med Gud, retfærdigt,
for netop du står Hans hjerte nær.
Helt uden glimmer og verdens-pragt
det trodser tidernes vold og magt,
i dig blev lagt.

Så bær da frugt som en frodig ager,
og voks dig stærk, fyldt af dåbens vand.
Det nadverbord, som din sjæl behager,
dig skænker næring i livets land.
Helt uden glimmer og verdens-pragt
det trodser tidernes vold og magt,
i dig blev lagt.

Så bær da frugt mellem sten og ørken,
som en oase med palmelund.
Med dåbens vand kan du trodse tørken.
Det vand er troens solide grund.
Helt uden glimmer og verdens-pragt
det trodser tidernes vold og magt,
i dig blev lagt.

Så bær da frugt trods al verdens synder,
og vær en andagt trods tidens trend.
Og lyt, når Jesus for dig forkynder,
at netop du er Hans hjerte-ven.
Helt uden glimmer og verdens-pragt
det trodser tidernes vold og magt,
i dig blev lagt.

15/3-1995
Konfirmationssalme
(til Sirid Laurberg)
Matt. 3,1-10
Melodiforslag: "En lærke letted"