Hvem var dog han, der kom til os
med kærlighed fra Gud?
Hvad var det, Jesus ville?
Hvad var hans største bud?
Hvad var hans mål, da han drog bort?
Hvor finder vi ham nu?
De svar, der løser gåden,
de svar, dem kender du.

Han sendte os sin egen tolk,
som kender svar på alt,
som altid taler sandhed
og aldrig bare halvt.
Den sandheds-ånd har ingen set,
dog er den her endnu.
Den ånd, som taler til os,
den ånd, den kender du.

Den lysets ånd forklarer os
om synden på vor vej,
at tvivlen er en slange,
som lokker og er fej.
Men når vor tro er næsten død,
og sjælen gået itu,
det ord, som heler livet,
det ord, det kender du.

Retfærdighedens rette sti
kan ingen af os gå.
Vi slingrer gennem livet,
indtil vi går i stå.
Retfærdig var alene han,
der trodsed dødens gru.
Og navnet på den ene,
det navn, det kender du.

Når livet er tilendebragt,
og troen er vort håb,
da ved vi, Han har sejret
med korsets nåde-dåb.
Den sandheds-ånd, Gud skænker os
i vand og vin endnu,
den ånd, som Kristus sendte,
den ånd, den kender du.

Konfirmationssalme af
Leif Damsgaard Jensen 8/5-2001
Johs. 16,5-15
Til Thomas (Jervad)
Melodiforslag:
"Jeg ser de bøgelyse øer."