Solen maler med farvepragt,
når Gud rækker dig ånden,
klæder blomster i forårsdragt,
når den viser vor Herres magt.
Sammen i troens kæde
priser vi Gud i glæde.

Midt i kredsen er Herren selv
som din næste til stede.
Han har elsket vor død ihjel,
møder alle med livs-appel.
Tegnet på fred i ånden
naglet i frelserhånden.

Tro og ånd følges altid ad
gennem menneskelivet.
Troen spirer i Herrens bad,
ånden næres af krus og fad.
Nådige naglemærker,
forårets påske-lærker.

Du - som Herren - er blevet sendt
med tilgivelsens nåde.
Lyset er i dit hjerte tændt
for at gøre din frelser kendt.
Gå nu med fred i livet,
alt er af nåde givet.

Se med øjne, og se med sind,
hvor din mester blev såret.
Se bag blændværkets blanke skin,
som gør alt for at gøre blind.
Bær nu din næstes byrde.
Salig er troens hyrde.

30/3-1997
Joh. 20,19-31
Melodiforslag:
Danmark, nu blunder den lyse nat.