I dag lød et ja til det liv, som er dit,
i pagt med din himmelske Fader.
Det liv må du vandre med værdige skridt,
fordi du i Ordet dig bader.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Han favner os ømt med sin kærligheds magt
i sandhedens evige timer.
Han viser sig for os i herligheds pragt
og høres, hvor klokkerne kimer.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Den mindste i verden, det blev han, vor Gud,
på synlige, syndige steder.
Den ydmyge renhed som tjener gik bud
med Ordet til gråd og til glæder.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Han kom fra sin himmel, han kom til vor jord,
i bøn vor bekendelses Mester.
Vi synger hans pris i enfoldiges kor,
mens dagligt han trofast os gæster.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

I dag vi ham møder i himmelske ord
og næsten, som går ved vor side.
Vi deler hans brød og hans bæger og bord.
Vi ved, hvad er vigtigst at vide:
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Konfirmationssalme af
Leif Damsgaard Jensen 14/5-1998 og 9/5-2001
Joh. 17,1-11
Melodiforslag:
Han kommer med sommer.