Han kalder på Peter og spørger en kvæld:
"Hvem elsker du højest af alle?".
Det svar, der må gives, det giver sig selv
hos hver den, han vælger at kalde.
I dag har han kaldt på de unge især
og spurgt, hvem det er, de har allermest kær.
Og svaret har lydt, som det burde.

Når Jesus har kaldt, og vort svar det har lydt,
så gælder det ordets forvandling.
Hvis ingen skal sige om os, vi har snydt,
må svaret omsættes i handling.
Fra påske til påske hvert evige år
vi dagligt må vogte og værne de får,
som Jesus har sat ved vor side.

Det daglige brød får vi skænket af ham,
som ofrede alt for os andre.
I påsken han bærer vor synd og vor skam,
at vi kan frimodige vandre.
Så gå da i livet, og bær, hvad du kan,
med styrke og kræfter fra dåbsfadets vand,
hvor end dine fødder dig fører.

Bring fred, når du kommer, bring fred, når du går,
til pris for din herre og mester.
Bring kærligheds bud, og fortæl om de kår,
der gør, at hver søndag vi fester.
Gå ud i alverden, gå frejdigt og frit,
og del med enhver dette liv, som er dit,
det liv, du fik skænket i dåben.

Bliv hyrde for alle de får, som du kan,
vær med, om de ler eller græder.
Vogt også dit eget, vær trofast og sand,
og vogt dine trin, hvor du træder.
Med syndernes nadver fra himlenes væld,
med tak for Guds nåde, der fjerner din gæld,
da bliver dit liv til din lykke.

Konfirmationssalme af
Leif Damsgaard Jensen 22/4-2000
Joh. 21,15-19 og Salme 122 af David (Valfartssang)
Til Trine (Kjær Jørgensen)
Melodiforslag:
Han kommer med sommer.
(Thorvald Aagaard - FM - 659)