Alfabetisk oversigt:
> Barnet i leg
> Blandt mesterens frodige ranker
> Den helligånd, som skaber
> Der er grænser for
> Det nærmeste
> Du blev til dåben båret
> Du er salig, hvis dit øje
> Du, Herre, vor Gud
> Du lille ny
> Du skal altid være fri
> Du strør dit ord
> En morgen ved Genesaret
> Engang var Jesus sammen med
> Evighedens åbne tid
> Først blev Jesus lagt i graven
> Gud gav fuglen lette vinger
> Guds barn du altid er og blir
> Guds gode hænder
> Han kalder på Peter
> Han vandrer ad veje i verden
> Havenes bølger
> Herren, vor Gud
> Hvem var dog han
> Hver dag et år er gået
> Hver himmelsk stjerne
> I dag lød et ja
> I granernes stilhed
> I sne og slud og frost og is
> Igen går jeg en dør forbi
> Jeg elsker min Herre
> Jeg skjuler mig
> Jesus blev forrådt en nat
> Jonas! Hvor er du?
> Kom! - Lad os dele et brød
> Kom, lad os lege
> Lad ordet gå
> Livet er givet
> Lovens klippefaste bud
> Midt i skyggens mørkeland
> Morgensol i horisonten
> Nu hører vi dem atter
> Når nattens mørke rejser sig
> På en mark med sten og klipper
> På et æsel ser vi Ham
> Påske på vej
> Solen maler med farvepragt
> Så bær da frugt
> Så lysende klar
> To jævne kvinder
> Tre dråber vand
> Vejen er stenbroens
> Vi glæder os for tiden


>
-


Salmesnedkeren
Leif Damsgaard Jensen
Alle salmer på disse sider kan frit bruges af enhver i forbindelse med kristne gudstjenester.
Du vender tilbage til forsiden ved at klikke på portrættet af mig øverst til venstre ...
En morgen ved Genesaret
to både lå med tomme net
og gloede til hinanden.
Mens Peter fjerned skidt og skarn
fra alle sine gamle garn,
kom Jesus ned på stranden.

I Peters båd han gik ombord
og talte derfra Herrens ord
til hele folkeskaren.
Om Himlens Gud fortalte han,
og skønt han ej var fiskermand,
han lød dog fuldbefaren.

Da folk var gået hver til sit,
og Peter, som var helt forslidt,
var gennem renseriet,
da lød et myndigt Jesus-ord
til Peter om at gå ombord
og genta’ fiskeriet.

Fornuften lasted tvivl ombord,
og snart stod Peter ved sit ror
som en fortvivlet stakkel.
Men Jesus gav endnu et bud,
at kaste frejdigt garnet ud
og vente et mirakel.

På Peters nye fiskedræt
blev fyldt til randen båd og net,
så underfuld var fangsten.
"Gå bort, jeg er en syndig mand
og kommet alt for langt fra land!"
lød Peters ord i angsten.

"Gem bort, du bange sjæl, din frygt,
og sejl med mig nu ganske trygt,
vær tillidsfuld som barnet."
Sådan lød Herrens enkle svar,
imens han gjorde Peter klar
til men’skefangst i garnet.

Det blev et dybt personligt chok
for Peter og hans fiskerflok
den dag i søens bølger.
At følge havets overmand,
som overgår enhver forstand,
- det må og skal få følger.

6/4-1994
Luk. 5,1-11
Melodiforslag:
"Gak ud, min sjæl, betragt med flid"
(DDK 119)
Skrevet som en versificeret udgave af
teksten om Peters fiskedræt - i anledning af
Hurup Søndagsskoles 100 års jubilæum 8. april ‘94.