Alfabetisk oversigt:
> Barnet i leg
> Blandt mesterens frodige ranker
> Den helligånd, som skaber
> Der er grænser for
> Det nærmeste
> Du blev til dåben båret
> Du er salig, hvis dit øje
> Du, Herre, vor Gud
> Du lille ny
> Du skal altid være fri
> Du strør dit ord
> En morgen ved Genesaret
> Engang var Jesus sammen med
> Evighedens åbne tid
> Først blev Jesus lagt i graven
> Gud gav fuglen lette vinger
> Guds barn du altid er og blir
> Guds gode hænder
> Han kalder på Peter
> Han vandrer ad veje i verden
> Havenes bølger
> Herren, vor Gud
> Hvem var dog han
> Hver dag et år er gået
> Hver himmelsk stjerne
> I dag lød et ja
> I granernes stilhed
> I sne og slud og frost og is
> Igen går jeg en dør forbi
> Jeg elsker min Herre
> Jeg skjuler mig
> Jesus blev forrådt en nat
> Jonas! Hvor er du?
> Kom! - Lad os dele et brød
> Kom, lad os lege
> Lad ordet gå
> Livet er givet
> Lovens klippefaste bud
> Midt i skyggens mørkeland
> Morgensol i horisonten
> Nu hører vi dem atter
> Når nattens mørke rejser sig
> På en mark med sten og klipper
> På et æsel ser vi Ham
> Påske på vej
> Solen maler med farvepragt
> Så bær da frugt
> Så lysende klar
> To jævne kvinder
> Tre dråber vand
> Vejen er stenbroens
> Vi glæder os for tiden


>
-


Salmesnedkeren
Leif Damsgaard Jensen
Alle salmer på disse sider kan frit bruges af enhver i forbindelse med kristne gudstjenester.
Du vender tilbage til forsiden ved at klikke på portrættet af mig øverst til venstre ...
Hvem var dog han, der kom til os
med kærlighed fra Gud?
Hvad var det, Jesus ville?
Hvad var hans største bud?
Hvad var hans mål, da han drog bort?
Hvor finder vi ham nu?
De svar, der løser gåden,
de svar, dem kender du.

Han sendte os sin egen tolk,
som kender svar på alt,
som altid taler sandhed
og aldrig bare halvt.
Den sandheds-ånd har ingen set,
dog er den her endnu.
Den ånd, som taler til os,
den ånd, den kender du.

Den lysets ånd forklarer os
om synden på vor vej,
at tvivlen er en slange,
som lokker og er fej.
Men når vor tro er næsten død,
og sjælen gået itu,
det ord, som heler livet,
det ord, det kender du.

Retfærdighedens rette sti
kan ingen af os gå.
Vi slingrer gennem livet,
indtil vi går i stå.
Retfærdig var alene han,
der trodsed dødens gru.
Og navnet på den ene,
det navn, det kender du.

Når livet er tilendebragt,
og troen er vort håb,
da ved vi, Han har sejret
med korsets nåde-dåb.
Den sandheds-ånd, Gud skænker os
i vand og vin endnu,
den ånd, som Kristus sendte,
den ånd, den kender du.

Konfirmationssalme af
Leif Damsgaard Jensen 8/5-2001
Johs. 16,5-15
Til Thomas (Jervad)
Melodiforslag:
"Jeg ser de bøgelyse øer."

-