Alfabetisk oversigt:
> Barnet i leg
> Blandt mesterens frodige ranker
> Den helligånd, som skaber
> Der er grænser for
> Det nærmeste
> Du blev til dåben båret
> Du er salig, hvis dit øje
> Du, Herre, vor Gud
> Du lille ny
> Du skal altid være fri
> Du strør dit ord
> En morgen ved Genesaret
> Engang var Jesus sammen med
> Evighedens åbne tid
> Først blev Jesus lagt i graven
> Gud gav fuglen lette vinger
> Guds barn du altid er og blir
> Guds gode hænder
> Han kalder på Peter
> Han vandrer ad veje i verden
> Havenes bølger
> Herren, vor Gud
> Hvem var dog han
> Hver dag et år er gået
> Hver himmelsk stjerne
> I dag lød et ja
> I granernes stilhed
> I sne og slud og frost og is
> Igen går jeg en dør forbi
> Jeg elsker min Herre
> Jeg skjuler mig
> Jesus blev forrådt en nat
> Jonas! Hvor er du?
> Kom! - Lad os dele et brød
> Kom, lad os lege
> Lad ordet gå
> Livet er givet
> Lovens klippefaste bud
> Midt i skyggens mørkeland
> Morgensol i horisonten
> Nu hører vi dem atter
> Når nattens mørke rejser sig
> På en mark med sten og klipper
> På et æsel ser vi Ham
> Påske på vej
> Solen maler med farvepragt
> Så bær da frugt
> Så lysende klar
> To jævne kvinder
> Tre dråber vand
> Vejen er stenbroens
> Vi glæder os for tiden


>
-


Salmesnedkeren
Leif Damsgaard Jensen
Alle salmer på disse sider kan frit bruges af enhver i forbindelse med kristne gudstjenester.
Du vender tilbage til forsiden ved at klikke på portrættet af mig øverst til venstre ...
I dag lød et ja til det liv, som er dit,
i pagt med din himmelske Fader.
Det liv må du vandre med værdige skridt,
fordi du i Ordet dig bader.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Han favner os ømt med sin kærligheds magt
i sandhedens evige timer.
Han viser sig for os i herligheds pragt
og høres, hvor klokkerne kimer.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Den mindste i verden, det blev han, vor Gud,
på synlige, syndige steder.
Den ydmyge renhed som tjener gik bud
med Ordet til gråd og til glæder.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Han kom fra sin himmel, han kom til vor jord,
i bøn vor bekendelses Mester.
Vi synger hans pris i enfoldiges kor,
mens dagligt han trofast os gæster.
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

I dag vi ham møder i himmelske ord
og næsten, som går ved vor side.
Vi deler hans brød og hans bæger og bord.
Vi ved, hvad er vigtigst at vide:
Med tre dråber vand og de ord, som blir sagt,
vi døbes på livstid til kærlighedspagt
med Ham, som vi kender i Ordet.

Konfirmationssalme af
Leif Damsgaard Jensen 14/5-1998 og 9/5-2001
Joh. 17,1-11
Melodiforslag:
Han kommer med sommer.

-