Alfabetisk oversigt:
> Barnet i leg
> Blandt mesterens frodige ranker
> Den helligånd, som skaber
> Der er grænser for
> Det nærmeste
> Du blev til dåben båret
> Du er salig, hvis dit øje
> Du, Herre, vor Gud
> Du lille ny
> Du skal altid være fri
> Du strør dit ord
> En morgen ved Genesaret
> Engang var Jesus sammen med
> Evighedens åbne tid
> Først blev Jesus lagt i graven
> Gud gav fuglen lette vinger
> Guds barn du altid er og blir
> Guds gode hænder
> Han kalder på Peter
> Han vandrer ad veje i verden
> Havenes bølger
> Herren, vor Gud
> Hvem var dog han
> Hver dag et år er gået
> Hver himmelsk stjerne
> I dag lød et ja
> I granernes stilhed
> I sne og slud og frost og is
> Igen går jeg en dør forbi
> Jeg elsker min Herre
> Jeg skjuler mig
> Jesus blev forrådt en nat
> Jonas! Hvor er du?
> Kom! - Lad os dele et brød
> Kom, lad os lege
> Lad ordet gå
> Livet er givet
> Lovens klippefaste bud
> Midt i skyggens mørkeland
> Morgensol i horisonten
> Nu hører vi dem atter
> Når nattens mørke rejser sig
> På en mark med sten og klipper
> På et æsel ser vi Ham
> Påske på vej
> Solen maler med farvepragt
> Så bær da frugt
> Så lysende klar
> To jævne kvinder
> Tre dråber vand
> Vejen er stenbroens
> Vi glæder os for tiden


>
-


Salmesnedkeren
Leif Damsgaard Jensen
Alle salmer på disse sider kan frit bruges af enhver i forbindelse med kristne gudstjenester.
Du vender tilbage til forsiden ved at klikke på portrættet af mig øverst til venstre ...
Solen maler med farvepragt,
når Gud rækker dig ånden,
klæder blomster i forårsdragt,
når den viser vor Herres magt.
Sammen i troens kæde
priser vi Gud i glæde.

Midt i kredsen er Herren selv
som din næste til stede.
Han har elsket vor død ihjel,
møder alle med livs-appel.
Tegnet på fred i ånden
naglet i frelserhånden.

Tro og ånd følges altid ad
gennem menneskelivet.
Troen spirer i Herrens bad,
ånden næres af krus og fad.
Nådige naglemærker,
forårets påske-lærker.

Du - som Herren - er blevet sendt
med tilgivelsens nåde.
Lyset er i dit hjerte tændt
for at gøre din frelser kendt.
Gå nu med fred i livet,
alt er af nåde givet.

Se med øjne, og se med sind,
hvor din mester blev såret.
Se bag blændværkets blanke skin,
som gør alt for at gøre blind.
Bær nu din næstes byrde.
Salig er troens hyrde.

30/3-1997
Joh. 20,19-31
Melodiforslag:
Danmark, nu blunder den lyse nat.

-